beregne boliglån

beregne ditt boliglån betalingen

Legg til min favoritt

beregne boliglån    | andre kalkulatorer    |

installere gratis boliglån kalkulatoren på ditt nettsted!

lånebeløp: $
Utlånsrente: %
lån i år: år


installere gratis boliglån kalkulatoren på ditt nettsted!

 • Bustadlån - SSF
  Bustadlån Ung For deg under 34 år Betre enn "vanleg" bustadlån; Til kjøp av 2 , 3 , 4 bustad m m Beste rente - lån inntil 85%; Søk her Bustadlån For deg over 34 Beste rente - lån inntil 75%; Både til ny bustad eller oppussing; Søk her Fastrentelån Bind renta på lånet ditt
 • Grønt bustadlån - SSF
  Grønt bustadlån er til deg som skal kjøpe bustad med energimerke A eller B I søknaden om Grønt bustadlån må du legge ved dokumentasjon på energimerke til bustaden Vilkår: rente frå 2,10 %, inntil 85 % av bustadverdien Søk nytt lån
 • Bustadlån - SSF
  Bustadlån­kalkulator Rekn ut og søk bustadlån på 1-2-3 Kjøpesum Eigenkapital Lånebeløp Du må ha minimum 15 % eigenkapital Terminbeløp per mnd Gjeldande nominell rente Nedbetalings­plan Avdragsfritt Beklager! Du kan ikkje låne så mykje Søk bustadlån
 • Bustadlån Ung - SSF
  Kvifor velje Bustadlån Ung: 1 Du kan bruke Bustadlån Ung til kjøp av din andre, tredje eller fjerde bustad 2 Du har dei gode vilkåra inntil du endrar lånet etter fylte 34 år 3 Når de er to låntakarar, er det alderen på den yngste som gjeld 4 Du kan låne inntil 85% av bustaden sin verdi
 • Fastrentelån - SSF
  Ønskjer eit bustadlån som du kan betale ned på eller auke opp når det passar deg Søk om fastrentelån Overkurs underkurs Ønskjer du å betale ned eit fastrentelån raskare enn avtalt, vil det bli utrekna eventuell overkurs på lånet Det betyr enkelt sagt at dersom rentenivået har gått ned sidan du fekk utbetalt lånet ditt, må
 • Klimalån - SSF
  Deretter er renta tilsvarande rente som Grønt bustadlån p t 2,10%; Lån til primærbustad; Du må ha eksisterande lån hos oss, eller flytte lånet for å kvalifisere til Klimalån Prisdøme: Lånebeløp 300 000 kr i 10 år, nominell rente 1,0 % år 1, deretter 2,10 %, effektiv rente 2,42 %, totalkostnad 337 561 kr
 • Renteendring i Sparebanken Sogn og Fjordane - SSF
  Ny beste rettleiande rente for kundar som skal kjøpe sin første bustad og grønt bustadlån er 2,60 % nominell rente For meir informasjon, kontakt: Finans og økonomidirektør Frode Vasseth Telefon: 951 98 452 E-post: frode vasseth@ssf no
 • Sparebanken Sogn og Fjordane - SSF
  Søk bustadlån her Enkelt og greit på nett Vi spanderer etableringsgebyr på 2000 kroner Sjå meir om bustadlåna våre og søk her Test vår nye nettbank Bli med og prøv ut den splitter nye nettbanken vår! Ver tidleg ute og bruk den Prøv nettbanken her

Mortgage Calculator | Canadian Mortgage Calculator | disclaimer |
lånekalkulator ©2005-2009